Domov Domov Domov Domov
Domov
 
  Predstavitev zveze

Ime oz. naziv zveze: Športna zveza Metlika

Naslov, kraj in poštna št.: Partizanski trg 4, Metlika 8330    P.P.49

Matična številka: 5797977000

Davčna številka: 40282929

TRR: 03152-1000217514

Predsednik: VANJA VLAH

Tajnik: Gordana Tasič

Mobilni telefon: O4O-643-631

Email: szmetlika@gmail.com

Člani Športne zveze Metlika 
 1. KOLESARSKO DRUŠTVO METLIKA
 2. RADIO KLUB METLIKA
 3. ŠD KUČAR
 4. ŠD GRABROVEC
 5. ŠD GRADAC
 6. ŠD SUHOR
 7. ŠD LOKVICA
 8. RK METLIKA
 9. KK METLIKA
 10. ŠD DOBRAVICE
 11. ŠD KRASINEC
 12. KLUB BORILNIH VEŠČIN GYM DIRECT
 13. NAMIZNO TENIŠKI KLUB METLKA
 14. TENIŠKI KLUB METLIKA
 15. ŠD DEBELI ČETRTEK  
 16. ŠPORTNO DRUŠTVO PUNGART METLIKA

Za vpis v članstvo ŠZ je potrebno:

 
-          Prošnja Športnega društva
-          Zapisnik o ustanovitvi ŠD
-          Fotokopija odločbe o registraciji društva pri upravni enoti Metlika
-          Sklep najvišjega organa društva, da želi postati član Zveze

 
  Prijava